PLÁN AKCÍ KONANÝCH V HŘEBČÍNĚ HF V ROCE 2018

24.03.2018   VÍTÁNÍ JARA

- krátký popis akce (např. jaké soutěže a program bude) - odpolední program, hlavní náplní bude připomenout si, co znamenají Velikonoce, děti si budou také vymalovávat tematické obrázky, namalují si vajíčka, proběhne vožení na ponících a "vrcholem" akce bude hledání schovaných vajíček v areálu hřebčína. Rodiče jim budou u malování, zdobení a malování vajíček asistovat. Na závěr bude vyhlášení, kdo najde nejvíce vajíček a všichni účastníci budou odměněni čokoládovým vajíčkem.
- výše vstupného nebo startovného (děti, dospělí, senioři) -  zdarma

 

08.05.2018   1.KOLO VP A LAŠSKÁ VÝSTAVA PONY

- akce Svazu Český sportovní pony, kdy proběhne 1.kolo vozatajského poháru a zároveň Lašská výstava pony. Tuto akci sponzoruje společnost Alkapet, s.r.o.

 


02.06.2018   DĚTSKÝ DEN

- krátký popis akce (např. jaké soutěže a program bude) - odpoledne plné her (sportovní a rozvojové hry) a zábavy, vožení na ponících, malování na obličej, opékání a dětské diskotéky
- výše vstupného nebo startovného (děti, dospělí, senioři) - zdarma

 


25.08.2018   LOUČENÍ S LÉTEM

- krátký popis akce (např. jaké soutěže a program bude) - sportovní akce na ukončení léta, v rámci které se bude konat závod v krosovém běhu. Akce proběhne za pomoci sdružení "Ergoterapeuti všem" a pokud se podaří vyjednat, tak za pomoci Městské policie NJ, jako v roce 2016. Akce bude odpolední, jako doprovodný program bude vožení na ponících, opékání, malování na obličej. Na konci akce proběhne vyhlášení a společná zábava
-výše vstupného nebo startovného (děti, dospělí, senioři) - startovné děti zdarma, dospělý 50Kč

 


08.12.2018   MIKULÁŠ

- krátký popis akce (např. jaké soutěže a program bude)- jedná se o celo-odpolední program pro děti a jejich doprovod, který se skládá z vožení dětí na ponících, soutěže - účastní se děti i rodiče , malování na obličej, učení písničky pro Mikuláše, příchod Mikuláše s družinou, Mikulášská nadílka, diskotéka
- předpokládaný počet účastníků (děti + dospělí + senioři - odhad nebo podle předchozích ročníků) - 25dětí a 45dospělých
- plánované náklady (předběžně nebo podle předchozích ročníků) - cca 5tis Kč dle předchozích ročníků (náklady na osvětlení, topení, občerstvení)
- výše vstupného nebo startovného (děti, dospělí, senioři) - vstupné zdarma, poplatek 150Kč/ dítě ( v ceně občerstvení pro dítě - čaj, špekáček s chlebem a mikulášský balíček)

TOPlist