Hipoterapie

V našem areálu nabízíme možnost hipoterapie, kterou provádí zkušená ergoterapeutka Bc. Tereza Fialová, předsedkyně ERGOterapeuti všem z.s., studentka NMgr. 1.LF UK, členka MTC taping concept

Nutnost předchozí domluvy na tel. čísle 731 413 781 nebo mailem na terka.fredy@gmail.com

 

Co je to hipoterapie?

 

 Jedná se o metodu  fyzioterapie využívající přirozenou mechaniku pohybu koně v kroku a pohybových impulzů při něm vznikajících, k programování motorického vzoru pohybu do CNS klienta, prostřednictvím balanční plochy, která je tvořena koňským hřbetem. Cíle dosahuje postupnou adaptací klienta na tento pohyb v průběhu terapie. Výsledkem je facilitace reparačních procesů na úrovní neurofyziologické a psychomotorické. Jedná se o facilitační metodu. Je to reedukační postup, kterým přimějeme motoneuron ke snížení prahu dráždivosti ke zvýšení dráždivosti nervových struktur, tím pádem dojde k usnadnění pohybu. Facilitačně působící podněty – taktilní, zrakové z periferie, které tak cíleně ovlivňují postižené funkce a uvolňují tím cestu správné funkci.

Jednoduše řečeno jízda na koni dodává člověku určité impulzy, které mají vliv na pohybovou i psychickou stránku osobnosti. Postupně se adaptujete na balanční plochu, kterou představuje hřbet  a jste schopni tyto impulzy a změny přijímat. Kůň defakto člověka/ dítě učí „zdravý pohyb“ který kvůli neurologickému deficitu/omněmocnění nemůže sám od sebe zažít. Prožitky z jízdy na koni můžete vnímat zrakem, hmatem, uvědomením si sám sebe v prostoru a taktéž koně na nás mají obrovský emoční vliv.

Hipoterapie je vhodná zejména pro osoby/děti s: DMO, ADHD- u dětí se doporučuje jízda od 3 let, zejména kvůli emočnímu prožitku, ale jezdí i balotala, Neurologické onemocnění nejvíce stavy po CMP, roztroušené sklerózy, spinální pacienti, pacienti s nemocemi zad, nebo vadami páteře, jako je třeba skolióza. Hipoterapie má také vliv na dospělé pracující osoby např. po burn out, deprese, bolesti krční a bederní páteře apod.

 

TOPlist